โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ด่าน
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -