โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบ่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ด่าน
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Nongbo2497@gmail.com
เว็บไซต์ http://Nongbo.osea2.go.th