โรงเรียนบ้านดงแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านดงแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ด่าน
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ DongDang @ hotmail.com
เว็บไซต์ -