โรงเรียนบ้านตัง

ชื่อโรงเรียน บ้านตัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแค
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Bantang2480@hotmail.com
เว็บไซต์ -