โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

ชื่อโรงเรียน เมืองคง(คงคาวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองคง
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rasisalai1@gmail.com
เว็บไซต์ www.muangkhong.com