โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านคะนาสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยสำราญ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ k.na.school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thai-school.net/k.na.school