โรงเรียนบ้านนาก๊อก

ชื่อโรงเรียน บ้านนาก๊อก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยสำราญ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bannakokschool@gmail.com
เว็บไซต์ thai-school/nakokschool-1276.html