โรงเรียนวัดเขียน

ชื่อโรงเรียน วัดเขียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยเหนือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Watkhian@hotmail.com
เว็บไซต์ -