โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

ชื่อโรงเรียน บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยเหนือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Sa_ang179@hotmail.com
เว็บไซต์ -