โรงเรียนบ้านแทรง

ชื่อโรงเรียน บ้านแทรง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยสำราญ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bantraeng_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -