โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

ชื่อโรงเรียน บ้านชำแระกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยเหนือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ crkschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.crkschool.ac.th