โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

ชื่อโรงเรียน อนุบาลศรีประชานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยเหนือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sripracha2012@gmail.com
เว็บไซต์ www.sripracha.ac.th