โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

ชื่อโรงเรียน บ้านสมบูรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยใต้
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongmoma54@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sisaketphp.net/bansomboon