โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวเสือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -