โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยสระภูมิ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวเสือ
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ huaysrapum@gmail.com
เว็บไซต์ -