โรงเรียนบ้านคำเผีอ

ชื่อโรงเรียน บ้านคำเผีอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โสน
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ cumphue@gmail.com
เว็บไซต์ -