โรงเรียนบ้านสวาย

ชื่อโรงเรียน บ้านสวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โสน
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bansawai2012@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.fackbook.com/bansawai2012