โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

ชื่อโรงเรียน บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โสน
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khanoonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -