โรงเรียนบ้านโสน

ชื่อโรงเรียน บ้านโสน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โสน
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bansano_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.thai-school.net/bansano/