โรงเรียนบ้านตรอย

ชื่อโรงเรียน บ้านตรอย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฉลอง
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ troy_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http:/www.thaischool.in.th/bantroyschool/