โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

ชื่อโรงเรียน บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะเดาใหญ่
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ timschool075@hotmail.com
เว็บไซต์ -