โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

ชื่อโรงเรียน บ้านสะเดาใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะเดาใหญ่
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ P_did04@hotmail.com
เว็บไซต์ http://sadaoyai.ac.th