โรงเรียนบ้านหลัก

ชื่อโรงเรียน บ้านหลัก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปรือใหญ่
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ banluk2009@gmail.com
เว็บไซต์ -