โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งศักดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลมศักดิ์
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thungsakschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -