โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตะเคียน
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ aoy_bushi@hotmail.com
เว็บไซต์ -