โรงเรียนบ้านตรางสวาย

ชื่อโรงเรียน บ้านตรางสวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดองกำเม็ด
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ s.trangsawai@hotmail.com
เว็บไซต์ -