โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด

ชื่อโรงเรียน บ้านดองกำเม็ด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดองกำเม็ด
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ dongkammed302@gmail.com
เว็บไซต์ -