โรงเรียนบ้านเสลา

ชื่อโรงเรียน บ้านเสลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกเพชร
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ aumonruk@windowslive.com
เว็บไซต์ -