โรงเรียนบ้านอังกุล

ชื่อโรงเรียน บ้านอังกุล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ใจดี
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ CHOON7172@hotmail.com
เว็บไซต์ www.Thai-school.net/Angkul