โรงเรียนบ้านทะลอก

ชื่อโรงเรียน บ้านทะลอก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ใจดี
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ talok_school@hotmail.com
เว็บไซต์ thai-school.net/talok