โรงเรียนบ้านใจดี

ชื่อโรงเรียน บ้านใจดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ใจดี
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Kanogphan001@hotmail.com
เว็บไซต์ www.SiSaketphp.net