โรงเรียนบ้านเค็ง

ชื่อโรงเรียน บ้านเค็ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จะกง
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bankengschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=103353025