โรงเรียนบ้านสวัสดี

ชื่อโรงเรียน บ้านสวัสดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กฤษณา
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sawatdeeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -