โรงเรียนบ้านตาสุด

ชื่อโรงเรียน บ้านตาสุด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จะกง
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tasutschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tasutschool.ac.th