โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสะแกสน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปราสาท
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sch.nhongsakaeson@hotmail.com
เว็บไซต์ -