โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง

ชื่อโรงเรียน บ้านตะเคียนบังอีง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสะอาด
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tkbe098@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.tkbe.ac.th