โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งขนวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนกล้วย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sch094@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tkhschool.com