โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านจำนันสายเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนกล้วย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ jsschool@thaimail.com
เว็บไซต์ http://202.143.189.147/jss