โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหิน(อสพป.15)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนกล้วย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonghin2012@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com