โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จานใหญ่
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ champho-taket@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -