โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน

ชื่อโรงเรียน บ้านตาลอย-หนองคัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จานใหญ่
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ saksitsan@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.sskedu4.go.th/taloi/