โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหัวช้าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขนุน
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ chorn_2011@hotmail.com
เว็บไซต์ http://hurchang01.blogspot.com/