โรงเรียนบ้านนาขนวน

ชื่อโรงเรียน บ้านนาขนวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขนุน
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pisita_2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://nakhanuan.sskedu4.go.th