โรงเรียนบ้านตาเครือ

ชื่อโรงเรียน บ้านตาเครือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขนุน
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kwangza_arther@hotmail.com
เว็บไซต์ -