โรงเรียนบ้านขนุน

ชื่อโรงเรียน บ้านขนุน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขนุน
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khanun2@gmail.com
เว็บไซต์ www.khanun2.blogspot.com