โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนคูณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดเสลา
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khooaom@yahoo.co.th
เว็บไซต์ http://nonkhun.blogspot.com/