โรงเรียนบ้านซะวาซอ

ชื่อโรงเรียน บ้านซะวาซอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดเสลา
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nanta2506@gmail.com
เว็บไซต์ http://sawasawschool.blogspot.com/