โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดเสลาหนองขวาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดเสลา
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kudsalov_56@hotmail.com
เว็บไซต์ -