โรงเรียนบ้านสามเส้า

ชื่อโรงเรียน บ้านสามเส้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละลาย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ samsaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.samsaoschool.com