โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งยาวคำโปรย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละลาย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tykp.school@hotmail.com
เว็บไซต์ -